مقاله پایان نامه مورد نظر خود را در میان هزاران موضوع بیابید و دانلود کنید !

دانلود پایان نامه آماده ، دانلود نمونه پروپوزال آماده

مقاله بیس پایان نامه: مدیریت , نقش مدیر پروژه در مدیریت ارتباطات The role of the project manager in relationship management (2017)
190,000.00 RIAL
مقاله بیس پایان نامه: مدیریت ,آیا مدیریت پایداری پروژه تاثیری بر موفقیت پروژه دارد؟ پژوهشی تجربی با استفاده از رویکرد مبتنی بر احتمال Can project sustainability management impact project success? An empirical study applying a contingent approach(2017)
90,000.00 RIAL
مقاله بیس پایان نامه: مدیریت ,مدیریت پایدار پروژه از طریق کنترل پروژه در پروژه‌های زیرساختی Sustainable project management through project control in infrastructure projects (2017)
90,000.00 RIAL
مقاله بیس پایان نامه: مدیریت , مدیریت ریسک پروژه با استفاده از یک تکنیک کمّی قطعی برای ارزیابی و کاهش ریسک‌ها Project risk management: A deterministic quantitative technique for assessment and mitigation(2017)
90,000.00 RIAL
مقاله بیس پایان نامه: مدیریت , فرهنگ سازمانی و انتقال دانش در سازمان‌های پروژه-محور: اطلاعات نظری به دست آمده از یک بنگاه اقتصادی چینی فعال در حوزه‌ی ساخت‌و‌ساز Organizational culture and knowledge transfer in project-based organizations: Theoretical insights from a Chinese construction firm☆ (2017)
90,000.00 RIAL
مقاله بیس پایان نامه: مدیریت , اثرات فرهنگ سازمانی بر روی تاخیر در ساخت‌و‌ساز Effect of organizational culture on delay in construction (2017)
90,000.00 RIAL
مقاله بیس پایان نامه: مدیریت , انتقال معنا از طریق به کارگیری نشانه‌ در مدیریت پروژه‌های بازیابی فاجعه Sense making through cue utilisation in disaster recovery project management(2017)
90,000.00 RIAL
مقاله بیس پایان نامه: روانشناسی,خستگی ناشی از مدرسه و خشونت شریک صمیمی، بررسی نقش کنترل فردی School burnout and intimate partner violence: The role of self-control(2017)
90,000.00 RIAL
مقاله بیس پایان نامه: مدیریت ,جوّ سازمانی و فرسودگی شغلی در میان بازدید کنندگان از خانه‌ها: سنجش اثرات تعدیلی توانمندسازی Organizational climate and burnout among home visitors: Testing mediating effects of empowerment (2018)
190,000.00 RIAL
مقاله بیس پایان نامه: مدیریت , کاربرد فناوری‌های جدید به عنوان ابزاری برای پیشبرد آموزش در حوزه‌ی سلامت The use of new technologies as a tool for the promotion of health Education (2017)
90,000.00 RIAL
مقاله بیس پایان نامه: حسابداری ,کیفیت اطلاعات حسابداری، کارایی حاکمیتی و انتخاب شیوه‌ی سرمایه‌گذاری سرمایه Accounting information quality, governance efficiency and capital investment choice(2016)
190,000.00 RIAL
مقاله بیس پایان نامه: روانشناسی,آیا مداخلات اجتماعی به عنوان رویکردی کارامد در کاهش افسردگی بزرگسالان به شمار می‌روند؟ Social interventions: An effective approach to reduce adult depression? (2017)
90,000.00 RIAL
مقاله بیس پایان نامه: حسابداری ,هزینه‌های حقوقی بانک چه اطلاعاتی در رابطه با کنترل داخلی و ریسک‌های عملیاتی خود را در اختیار ما قرار می‌دهد؟ What do a bank’s legal expenses reveal about its internal controls andoperational risk? _(2016)
90,000.00 RIAL
مقاله بیس پایان نامه: مدیریت , نقش کلیدی دانش در روابط میان سیستم‌های کاری با عملکرد و بهره وری نیروی کار بالا Knowledge as a key in the relationship between high-performance work systems and workforce productivity (2015)
190,000.00 RIAL
مقاله بیس پایان نامه: مدیریت , فرسودگی شغلی و رضایتمندی شغلی پرسنل بخش مراقبت‌های ویژه و ارتباط آن با ویژگی‌های شخصیتی و مذهبی: یک پژوهش مداخله‌ای، چند-مرکزی و سطح مقطعی Burnout and job satisfaction of intensive care personnel and therelationship with personality and religious traits: An observational,multicenter, cross-sectional study(2017)
90,000.00 RIAL
مقاله بیس پایان نامه: روانشناسی,اثرات برنامه‌ی توانمندسازی خود-تنظیم‌کنندگی (SREP) بر روی مهارت‌های کاربردی، خود-کارامدی و دستاوردهای ریاضیاتی دانش‌آموزان مدارس ابتدایی Effects of the Self-Regulation Empowerment Program (SREP) on middle school students' strategic skills, self-efficacy, and mathematics achievement☆(2017)
90,000.00 RIAL
مقاله بیس پایان نامه: مدیریت ,فرهنگ سازمانی و یک محیط کاری ایمن: نقش تعدیل‌کنندگی رضایتمندی کارکنان از ارتباطات Organizational culture and a safety-conscious work environment: The mediating role of employee communication satisfaction (2017)
90,000.00 RIAL
مقاله بیس پایان نامه: مدیریت ,فرهنگ سازمانی و رقابت: پژوهشی کاوشی در رابطه با ویژگی‌ها، مدل‌ها و نقش‌ها در صنعت هوایی لهستان Organizational culture and coopetition: An exploratory study of the features, models and role in the Polish Aviation Industry (2016)
90,000.00 RIAL
مقاله بیس پایان نامه: حسابداری ,تغییرات موفق در سیستم‌های حسابداری مدیریتی : مطالعه‌ی موردی از بخش مراقبت از درمان Successful changes in management accounting systems:A healthcare case study (2016)
90,000.00 RIAL
مقاله بیس پایان نامه: مدیریت ,تاثیر شروع استفاده از تجویز نسخه‌ی الکترونیک بر روی ادراک کارکنان از ایمنی بیمار و فرهنگ سازمانی Impact of the introduction of electronic prescribing on staff perceptions of patient safety and organizational culture (2017)
190,000.00 RIAL


تمامی حقوق برای سایت دانلود مقاله پایان نامه محفوظ می باشد .

© تمامی حقوق برای سایت آسان تز ( مقاله بیس پایان نامه - مقاله با ترجمه - پرسشنامه - پروپوزال آماده ) محفوظ می باشد .