مقاله پایان نامه مورد نظر خود را در میان هزاران موضوع بیابید و دانلود کنید !

دانلود مقاله بیس پایان نامه و نمونه پروپوزال آماده

متغیرها: مدیریت بازاریابی، مدیریت ارتباط با مشتری، مشتری مداری، بازاریابی رابطع مند، مدیریت بازاریابی صادرات، استراتژی ورود به بازارها توضیحات: 41 صفحه فارسی (word) با رفرنس دهی کامل فارسی و انگلیسی و پانویس ها مناسب برای پایان نامه خلاصه ای از کار: 2-1- مدیریت بازاریابی مدیریت بازاریابی عبارت است از فرآیند برنامه‌ریزی و اجرای پندار، قیمت‌گذاری، تبلیغات و توزیع ایده، کالا و خدمات به قصد ...
190,000.00 RIAL
Black spots identification through a Bayesian Networks quantification of accident risk index (2018) شناسایی نقاط سیاه با استفاده از شاخص های کمی ریسک در شبکه های بیزی  ( Bayesian Network) توضیحات: 16 صفحه انگلیسی، 11 صفحه فارسی (word) دانلود رایگان مقاله انگلیسی چکیده فارسی تصادفات رانندگی مشکلات بسیار جدی در سطح جهانی ایجاد کرده اند. یکی از مسائل و مشکلاتی که توسط شرایط ...
190,000.00 RIAL
A label-free fiber-opticTurbidityAffinity Sensor(TAS)forcontinuous glucose monitoring (2018) حسگر بافت نوری و فاقد برچسب نسبت کدورت (TAS) برای پایش مستمر گلوکز توضیحات: 5 صفحه انگلیسی، 11 صفحه فارسی (word) دانلود رایگان مقاله انگلیسی چکیده فارسی در این مقاله به توصیف مفهوم حسگرهای جدید نسبت کدورت فیبرنوری و قابل کاشت (TAS) پرداخته و یافته های عملکرد آزمایشگاهی آن را برای          پایش مستمر گلوکز گزارش می ...
190,000.00 RIAL
Sensitivity of external resources to cash flow under financial constraints (2018) حساسیت منابع خارجی به محدودیت مالی گردش پول توضیحات: 11 صفحه انگلیسی، 31 صفحه فارسی (word) دانلود رایگان مقاله انگلیسی چکیده فارسی این مقاله رابطه گردش مالی پول خارجی در نظریه ساختار سرمایه با مقایسه شرکتهای فهرست نشده(محدود شده از نظر مالی)و فهرست شده(محدود نشده از نظر مالی) را کشف می کند.ما فرض ...
190,000.00 RIAL
Effect of cholecalciferol (D3) replacement with 1alpha-hydroxycholecalciferol on broiler breeder hen’s performance (2018) اثرجایگزینی کلکلسیفرول(D3) با آلفا 1 – هیدروکسی کلکلسیفرول بر عملکرد مرغ مادر گوشتی توضیحات: 9 صفحه انگلیسی، 6 صفحه فارسی (word) دانلود رایگان مقاله انگلیسی چکیده فارسی این مقاله اثرات جایگزینی آلفا 1 – هیدروکسی کلکلسیفرول را با کلکلسیفرول بر عملکرد مرغ مادر گوشتی بررسی کرده است. 288 راس مرغ مادر ...
190,000.00 RIAL
Integrated Circuit Interconnect Lines on Lossy Silicon Substrate with Finite Element Method (2018) خطوط به هم پیوسته مدار یکپارچه در ماده سیلیکونی پر اتلاف با روش اجزاء محدود توضیحات: 5 صفحه انگلیسی، 11 صفحه فارسی (word) دانلود رایگان مقاله انگلیسی چکیده فارسی ماده سیلیکونی دارای اثرات معنی داری بر پارامتر القایی خط به هم پیوسته پر اتلاف در مدار یکپارچه است. لازم است ...
190,000.00 RIAL
Management’s causal reasoning on performance and earnings management (2018) استدلال سببی مدیریت در مورد اجرا و مدیریت درامد توضیحات: 14 صفحه انگلیسی، 27 صفحه فارسی (word) دانلود رایگان مقاله انگلیسی چکیده فارسی ما اتحاد بین استدلال سببی در مورد اجرا در مورد تفسیر مدیریت سالیانه شرکت و گرایش مدیریت درامد را بررسی می کنیم.نگرانی های مدیریت درامد انتظار رفته برای تشکیل یک وضع نامساعد ...
190,000.00 RIAL
How do top managers support strategic information system projects and why do they sometimes withhold this support? (2018) چگونه مدیران ارشد از پروژه های مربوط به سیستم اطلاعات استراتژیک پشتیبانی نموده و چرا گاهی اوقات از آن دریغ می کنند؟ توضیحات: 15 صفحه انگلیسی، 31 صفحه فارسی (word) دانلود رایگان مقاله انگلیسی چکیده فارسی پشتیبانی مدیر ارشد یک عامل تعیین کننده بسیار مهم در موفقیت ...
190,000.00 RIAL
The relationship between bank credit risk and profitability and liquidity (2018) رابطه میان ریسک اعتباری بانک و سودآوری و نقدینگی توضیحات: 14 صفحه انگلیسی، 19 صفحه فارسی (word) دانلود رایگان مقاله انگلیسی چکیده فارسی هدف این مقاله مطالعه رابطه بین ریسک اعتباری بانک و عملکرد مالی و همکاری وام دهی ریسک پذیر به این منظور که سودآوری و نقدینگی بانک کاهش یابد.اطلاعات نمونه از ...
190,000.00 RIAL
Not complacent but scared: another look at the causes of strategic inertia among successful firms from a regulatory focus perspective (2017)   خشنودي نیست ، ترس است: ديدگاهي ديگر به دلايل اینرسی استراتژيك در ميان شركت هاي موفق از چشم انداز تمركز نظارتي توضیحات: 14 صفحه انگلیسی، 15 صفحه فارسی (word) دانلود رایگان مقاله انگلیسی چکیده فارسی در حاليكه خشنودي يكي از معروف ترين توصيف ...
190,000.00 RIAL
LYING, DECEIT, AND SUBTERFUGE: A MODEL OF DISHONESTY IN THE WORKPLACE (1993) دروغ، فریب و نیرنگ: نمونه ای از تقلب در محل کار توضیحات: 19 صفحه انگلیسی، 22 صفحه فارسی (word) دانلود رایگان مقاله انگلیسی چکیده فارسی درستکاری یک عنصر کلیدی رفتارهای اخلاقی در سازمان ها است، اما توجه نظری یا تجربی کمتری به آن شده است. این مقاله به یک مدل سوابق فریب ...
190,000.00 RIAL
متغیرها: اقدامات کمیته بین المللی صلیب سرخ و جمعیت های ملی صلیب سرخ و هلال احمر در توسعه و اجرای حقوق بین الملل بشر دوستانه، اقدامات جمعیت های ملی صلیب سرخ و هلال احمر در توسعه و اجرای حقوق بین الملل بشر دوستانه توضیحات: 82 صفحه فارسی (word) با رفرنس دهی کامل فارسی و انگلیسی و پانویس ها مناسب برای پایان نامه خلاصه ...
190,000.00 RIAL
متغیرها: سازمان های غیر دولتی بشردوستانه و کمیته بین المللی صلیب سرخ و جمعیت های ملی صلیب سرخ و هلال احمر توضیحات: 49 صفحه فارسی (word) با رفرنس دهی کامل فارسی و انگلیسی و پانویس ها مناسب برای پایان نامه خلاصه ای از کار: فصل اول: بررسی و تعریف مفاهیم مقدماتی گفتار اول: سازمان های غیر دولتی سازمان های غیردولتی[1] از مهمترین و موثرترین نهادهای جامعه ...
190,000.00 RIAL
Globalization, Islam and the west: between homogenization and hegemonization (1997) جهانی شدن اسلام و غرب در مقام مقایسه ی یکجور سازی و تسلط گرایی توضیحات: 14 صفحه انگلیسی، 17 صفحه فارسی (word) دانلود رایگان مقاله انگلیسی چکیده فارسی اجازه دهید با رقابت یک تعریف شروع کنیم.جهانی شدن چیست؟این تعریف شامل فرایندهایی است که به سمت وابستگی جهانی و افزایش سریع تبادل در گستره مسافتها ...
190,000.00 RIAL
GLOBALIZATION AND RELIGION: ISLAMIC PERSPECTIVE (2017) جهانی سازی و مذهب: دیدگاه اسلامی توضیحات: 13 صفحه انگلیسی، 20 صفحه فارسی (word) دانلود رایگان مقاله انگلیسی چکیده فارسی جهانی سازی دارای بعد مذهبی می باشد. اگرچه جهانی سازی دارای اشکال بسیاری است، اما این مقاله به صورت تجربی چگونگی تفاوت فرهنگی که باعث تغییر باورهای مذهبی و سنت در امور مذهبی شده است را بررسی می ...
190,000.00 RIAL
The Next Great Globalization: A Force for Good? (2018) جهانی سازی بزرگ آینده : یک محرک برای پیشرفت؟ (یک فصل از کتاب) توضیحات: 10 صفحه انگلیسی، 12 صفحه فارسی (word) دانلود رایگان مقاله انگلیسی چکیده فارسی در سال 1960، کره جنوبی یکی از فقیرترین کشورها در دنیا به شمار می رفت که درآمد متوسط هر فرد کمتر از کشورهای زیادی مانند آفریقا بود. ...
190,000.00 RIAL
Theory of constraints: A review of the philosophy and its applications (2017) تئوری محدودیت ها: بررسی فلسفه و کاربردهای آن توضیحات: 20 صفحه انگلیسی، 22 صفحه فارسی (word) دانلود رایگان مقاله انگلیسی چکیده فارسی کسب و کار امروزی بر حسب زمان و کیفیت کاملا رقابتی است. شرکت ها نمی توانند بقا یابند اگر نتوانند مزیت های رقابتی را با تولید محصولات و خدمات کیفیت ...
190,000.00 RIAL
Fraud Control Theory (2017) تئوری کنتر ل کلاهبرداری توضیحات: 8 صفحه انگلیسی، 9 صفحه فارسی (word) دانلود رایگان مقاله انگلیسی چکیده فارسی با استفاده از گفته های متفاوت از دهه1960، کلاهبرداری اتفاق افتاده است. همانند همه هزینه های انجام کسب و کار ،کلاهبرداری باید مدیریت شود. بدلیل فشارها و جنبه های منطقی تئوری کلاهبرداری، مدیریت بایستی افرادی را که کلاهبرداری می کنند شناسایی کند ...
190,000.00 RIAL
The translation of accrual accounting and budgeting and the reconfiguration of public sector accountants’ identities (2018) تفسیر حسابداری و بودجه بندی تعهدی و پیکربندی مجدد هویت های حسابداران های بخش دولتی توضیحات: 15 صفحه انگلیسی، 25 صفحه فارسی (word) دانلود رایگان مقاله انگلیسی چکیده فارسی تحت پوشش مدیریت دولتی نوین NPM و مدیریت گرایی، درسه دهه آخر شاهد انتقال گسترده حسابداری و بودجه بندی ...
190,000.00 RIAL
Production process changes: A dynamic programming approach to manage effective capacity and experience (2015) تغییرات فرایند تولید: رویکرد برنامه نویسی پویا به مدیریت موثر ظرفیت و تجربه توضیحات: 9 صفحه انگلیسی، 14 صفحه فارسی (word) دانلود رایگان مقاله انگلیسی چکیده فارسی معرفی تغییرات فرایند اغلب توسط مدیریت شوع می شود که روی شایستگی های تولیدی سرمایه گذاری می کند. با این حال، تغییرات فرایند اجرایی ...
190,000.00 RIAL


تمامی حقوق برای سایت دانلود مقاله پایان نامه محفوظ می باشد .

© تمامی حقوق برای سایت آسان تز ( مقاله بیس پایان نامه - مقاله با ترجمه - پرسشنامه - پروپوزال آماده ) محفوظ می باشد .