مقاله پایان نامه مورد نظر خود را در میان هزاران موضوع بیابید و دانلود کنید !

دانلود مقاله بیس پایان نامه و نمونه پروپوزال آماده

Efficiency of financial institutions: international survey and directions for future research (1997) اثر بخشی موسسات مالی: بررسی بین المللی و مسیرها برای تحقیق آینده توضیحات: 38 صفحه انگلیسی، 29 صفحه فارسی (word) دانلود رایگان مقاله انگلیسی چکیده فارسی این مقاله ، 130 مقاله که از تحلیل اثر بخشی مرزی در موسسات مالی در 21 کشور استفاده کرده اند، را مورد بررسی قرار می دهد. ...
90,000 ریال
Effect of dust accumulation on solar transmittance through glass covers of plate-type collectors (2017) اثر تجمع گرد و غبار بر عبور انرژی خورشیدی از میان پوشش های شیشه ای جمع کننده های صفحه ای توضیحات: 16 صفحه انگلیسی، 18 صفحه فارسی (word) دانلود رایگان مقاله انگلیسی چکیده فارسی تجمع گرد و غبار در صفحه های شیشه ای به همراه زاویه های شتاب مختلف و ...
190,000 ریال
Mechanical joining of magnesium alloys (2017) اتصال مکانیکی آلیاژهای منیزیم توضیحات: 26 صفحه انگلیسی، 21 صفحه فارسی (word) دانلود رایگان مقاله انگلیسی چکیده فارسی در مقایسه با روش های اتصال حرارتی مانند جوشکاری و لحیم کاری، تکنیک اتصال مکانیکی برای این قابل توجه است که مواد و یا مواد کمکی برای اتصال لازم نیست که به حالت مذاب تبدیل شوند. نابراین، استحکام مکانیکی اتصال ...
90,000 ریال
The African Union, Constitutionalism and Power-Sharing(2018) اتحادیه افریقا، حکومت مشروطه و تسهیم قدرت توضیحات: 29 صفحه انگلیسی، 13 صفحه فارسی (word) دانلود رایگان مقاله انگلیسی چکیده فارسی در طول دهه های گذشته، اتحادیه افریقا در چهارچوب قانونی قرار گرفته است تا قوانین اساسی به ویژه قانون های اساسی قدیم که از قدرت ها در دولت های عضو انتقال یافته است را ارتقا بخشد. انجمن امنیت ...
90,000 ریال
Implantable Devices: Issues and Challenges (2018) ابزارهای قابل کاشت: مسائل و چالش های فرا روی آن توضیحات: 34 صفحه انگلیسی، 35 صفحه فارسی (word) دانلود رایگان مقاله انگلیسی چکیده فارسی جمعیت سالخورده و تعدد بیماری های نورولوژیکی و قلبی عروقی که به فقط با استفاده از دارو قابل درمان نمی باشد منجر به افزایش قابل توجه تعداد بیمارانی شده است که نیاز به ابزارهای الکترونیکی ...
90,000 ریال
Instruments and methods for the integration of company’s strategic goals and key performance indicators (2016) ابزارها و روشهایی برای یکپارچگی اهداف استراتژیک شرکت و شاخص های عملکرد کلیدی توضیحات: 15 صفحه انگلیسی، 14 صفحه فارسی (word) دانلود رایگان مقاله انگلیسی چکیده فارسی هدف- هدف این مقاله توسعه و شفاف سازی روابط علت و معلولی روابط میان شاخص های عملکرد کلیدی KPI هاست که سهم بسزایی ...
90,000 ریال
Superconductivity(2016) ابررسانایی توضیحات: 8 صفحه انگلیسی، 10 صفحه فارسی (word) دانلود رایگان مقاله انگلیسی چکیده فارسی پدیده ی ابر رسانایی که در آن مقاومت الکتریکی تعدادی از مواد به طور کامل در دماهای پایین ازبین می رود،یکی از جالب ترین و پیچیده ترین مسائل در جسم ماده ی فیز یکی چگا لیده می باشد.ابتدا توجه فیز یکدان هلندی هیک کمرلین وانز کشف شد او اولین ...
90,000 ریال
عنوان پروپوزال: تدوین مهندسی ارزش برای بهبود طراحی پروژه پست 63/230 کیلوولت زاهدان قسمت هایی از پروپوزال: بیان مسأله: مهندسی ارزش عبارت است از بکارگیری نظام مند روش های مشخص، خلاقانه و بر پایه کار تیمی که هدف از آن شناسایی و حذف هزینه های غیرضروری و افزایش کیفیت و کارایی یک محصول یا خدمت در طول عمر آن است (آرتور، 1382). هدف ...
90,000 ریال
عنوان پروپوزال: بررسی وسنجش مدل تعالی سازمانی EFQM درکتابخانه های عمومی استان کردستان قسمت هایی از پروپوزال: بیان مسأله: هر سازمانی برای حرکت در مسیر تعالی و سرآمدی نیاز به مدلی دارد که براساس آن میزان موفقیت خود را در نیل به آرمانها و اهداف مورد ارزیابی قرار دهد. به عبارت دیگر میتوان گفت حصول به پایداری سازمانی مستلزم حرکت به سمت تعالی ...
90,000 ریال
عنوان پروپوزال: بررسی تأثیر پلیمرهای سوپر جاذب استاکوسورب و آکوازورب بر عملکرد گیاه آتریپلکس کانسنس(Canescense)   قسمت هایی از پروپوزال: بیان مسأله: در یک دهه اخیر مدیریت سازمان ها تشخیص داده اند که در دستیابی به مزیت رقابتی پایدار و اثربخش، منابع انسانی از بالاترین اهمیت برخوردار است. در دنیایی که دانش و ارتباط با مشتریان بیش از پیش اهمیت یافته است، سرمایه انسانی ...
190,000 ریال
عنوان پروپوزال: بررسی نقش اطلاعات حسابداری در تصمیم گیری های مالی مدیران بانک مسکن             قسمت هایی از پروپوزال: بیان مسأله: بخش عمده اطلاعاتی که در سازمان ها جهت تصمیم گیری مدیران مورد نیاز است، اطلاعات حسابداری می باشد. بیشتر تصمیم های مدیران را تصمیم گیری های اقتصادی و انتخاب راهکار هایی که به حداکثر کردن سود، حداقل نمودن هزینه و قیمت تمام ...
90,000 ریال
عنوان پروپوزال: تأثير تاريخ و تراكم كاشت بر عملكرد، اجزاء عملكرد و ميزان روغن دانه گلرنگ. قسمت هایی از پروپوزال: بیان مسأله: کاربرد تاریخ های مختلف کاشت سبب برخورد مراحل رویشی و زایشی گیاه با دما، تشعشع خورشید و طول روز متفاوت می گردد و از این طریق بر رشد، نمو و عملکرد گیاهان تاثیر می گذارد. تاخیر در کاشت بهاره ی گلرنگ ...
190,000 ریال
عنوان پروپوزال: بررسی شرایط بکارگیری مدیریت پروژه با توجه به عوامل تاثیر گذار بر آن (عوامل اجتماعی و بومی مناطق و مدیریت هزینه و...) قسمت هایی از پروپوزال: بیان مسأله: بدون شك مي توان گفت كه مديران پروژه نمي توانند تمام روشهاي مديريت را هر چند هم كه مطلوب باشند و بر آنان نيز تسلط كافي داشته باشند در ادارات و سازمانهاي خود ...
90,000 ریال
عنوان پروپوزال: تعیین نقش و کاربرد فناوري اطلاعات در مديريت بازاریابی صادرات پسته ایران قسمت هایی از پروپوزال: بیان مسأله: بدیهی است که در عصر کنونی، یکی از عناصر کلیدی مدیریت به منظور دستیابی به توفیق در اداره سازمان ها و مؤسسات، بالاخص از نوع تجاری، تولیدی و خدماتی، در کنار موضوعات مهمی مانند تصمیم گیری، برنامه ریزی، سازماندهی، رهبری و نظارت، بحث ...
90,000 ریال
عنوان پروپوزال: بررسی رابطه بین جو سازمانی با فرسودگی شغلی کارکنان دانشگاه های دولتی شهر بندرعباس قسمت هایی از پروپوزال: بیان مسأله: بخش زیادی از زندگی افراد فعال هر جامعه صرف کار می شود. به نظر می رسد که فعالیت های کاری از نظر سلامت روانی شخص فعالیت مهمی به حساب می آید و حتی برای بسیاری از مردم عامل بنیادی رضایت از ...
190,000 ریال
عنوان پروپوزال: بررسی تاثير برخي از متغیرهای کلان اقتصادی بر صادرات غیر نفتی قسمت هایی از پروپوزال: بیان مسأله: یکی از مباحثی که در سال های اخیر بسیار مورد توجه محققان و بحث و جدل آنها قرار گرفته، موضوع صادرات غیرنفتی و مشکلات مربوط به آن و همچنین نقصان ها و کمبودهایی است که در این زمینه وجود دارد. آنچه که به صورت ...
90,000 ریال
عنوان پروپوزال: بررسی نقش بیمه در توسعه تولید گندم در شهرستان مسجد سلیمان قسمت هایی از پروپوزال: بیان مسأله: در بيشتر كشورهاي در حال توسعه از جمله ايران كه بخش عمده توليد ناخالص ملي و اشتغال آن در گرو بخش كشاورزي است. ايجاد شرايط مطلوب براي بهره وري بيشتر و دادن اميد و امنيت كافي به بهره برداران براي استمرار توليد در بخش ...
90,000 ریال
عنوان پروپوزال: بررسی آگاهی و نگرش معلمان نسبت به تغییرات ایجاد شده در کتب درسی دوره ابتدائی (مدارس منطقه 15 تهران) قسمت هایی از پروپوزال: بیان مسأله: از تشکیل نظام آموزش و پرورش رسمی ایران بالغ بر هشتاد و پنج سال می گذرد. طی این مدت، بر اثر تحولات جامعه و اهمیت یافتن آموزش و پرورش در نظر مردم نظام آموزشی کشور گسترش ...
90,000 ریال
عنوان پروپوزال: تاثير تاريخ كاشت و تيمار پوترسين بر ويژگي هاي رويشي، عملكرد و اجزاء عملكرد شنبليله در منطقه گرمسيري گچساران قسمت هایی از پروپوزال: بیان مسأله: گياهان دارويي يكي از منابع غني كشور است كه امكان صادرات آن نيز وجود دارد. ايران از نظر آب و هوا در زمينه رشد گياهان دارويي يكي از بهترين مناطق جهان محسوب مي شود، به همين ...
90,000 ریال
عنوان پروپوزال: بررسی رابطه تغییر در حسابداری و اصلاح اشتباهات با پیشرفت شرکت های خصوصی قسمت هایی از پروپوزال: بیان مسأله: امروزه مدیریت بدلایل مختلفی ممکن است که دست به انجام تغییرات حسابداری بزند که بعضی از آنها بدین قرارند : 1- پیروی از الزامات قانونی ( مثلاً هنگامی که درخواست وام از موسسات تامین مالی میدهد ) 2- تمایل مدیریت به هموار ...
90,000 ریال


تمامی حقوق برای سایت دانلود مقاله پایان نامه محفوظ می باشد .

© تمامی حقوق برای سایت آسان تز ( مقاله بیس پایان نامه - مقاله با ترجمه - پرسشنامه - پروپوزال آماده ) محفوظ می باشد .