مقاله پایان نامه مورد نظر خود را در میان هزاران موضوع بیابید و دانلود کنید !

دانلود مقاله بیس پایان نامه و نمونه پروپوزال آماده

عنوان پروپوزال: بررسي ميزان استفاده ازتكنيكهاي حسابداري مديريت در بانک ملت قسمت هایی از پروپوزال: بیان مسأله: در دهه هاي اخير شاهد تغيير و تحولات بنيادي در شرايط اقتصادي و روابط تجاري بين کشورها هستيم. آثار اين تغييرات بسياري از کشورهاي جهان صرفنظر از وضعيت سياسي و سطح توسعه اقتصادي آنها را فراگرفته و منجر به پيدايش پديده جهاني شدن اقتصاد گرديده است. ...
90,000 ریال
عنوان پروپوزال: بررسی علتهای اساسی انحرافات موجود بین بودجه مصوب وعملکرد واقعی در شرکت ملی صنایع پتروشیمی قسمت هایی از پروپوزال: بیان مسأله: بودجه ریزی از دیرباز به عنوان یکی از فنون و روش های مؤثر در حصول موفقیت موسسات صنعتی و تولیدی شناخته شده است. در حقیقت بودجه ریزی به معنی برنامه ریزی و کنترل است. در یک شرکت موفق و بهره ...
90,000 ریال
Increasing returns and marketing strategy in the twenty-first century: Nokia versus Microsoft versus Linux  (2017) بازده صعودی سرمایه گذاری و استراتژی بازاریابی در قرن بیست و یکم: نوکیا در برابر ماکروسافت در برابر لینوکس توضیحات: 7 صفحه انگلیسی، 11 صفحه فارسی (word) دانلود رایگان مقاله انگلیسی چکیده فارسی هدف: هدف این مقاله بسط مفهوم بازده صعودی سرمایه در صنایع فناوری است، همچون عوامل انبوه اجتماعی ...
90,000 ریال
(Value chain resource planning: Adding value with systems beyond the enterprise  (2015 برنامه ریزی منابع زنجیره ارزش: ارزش افزوده با سیستم­های فراتر از سرمایه­گذاری توضیحات: 8 صفحه انگلیسی، 10 صفحه فارسی (word) دانلود رایگان مقاله انگلیسی چکیده فارسی رقابت تنها به عرصه سرمایه­گذاری محدود نیست. زنجیره­های ارزش کل در حال حاضر شروع به فعالیت بعنوان نهادهای توانمند کرده اند و با یکدیگر برای بازارهای مشابه ...
90,000 ریال
Investment Risks Assessment on High-tech Projects Based on Analytic Hierarchy Process and BP Neural Network  (2017) ارزیابی ریسک های سرمایه گذاری بر روی پروژه های دارای تکنولوژی برتر بر مبنای فرایند سلسله مراتبی  تحلیلی و شبکه عصبیBP توضیحات: 10 صفحه انگلیسی، 23 صفحه فارسی (word) دانلود رایگان مقاله انگلیسی چکیده فارسی این مقاله به خاطر  مشکلات موجود در زمینه ارزیابی ریسک های سرامیه گذاری بر ...
90,000 ریال
Molecular Analysis of Legume Nodule Development and Autoregulation  (2017) آنالیز مولکولی رشد گره در حبوبات و تنظیم ذاتی آنها توضیحات: 16 صفحه انگلیسی، 19 صفحه فارسی (word) دانلود رایگان مقاله انگلیسی چکیده فارسی حبوبات از جمله مواد غذایی بسیار مهم بوده و نیز به عنوان علوفه و محصولا زیست سوخت بکار می روند. به جز چند مورد استثناء می توان تمامی آنها را وارد ارتباط ...
90,000 ریال
(Radial Basis Function Based Neural Network for Motion Detection in Dynamic Scenes  (2018 شبکه عصبی مبتنی بر تابع مبنای شعاعی برای کشف حرکات در محیط های پویا توضیحات: 12 صفحه انگلیسی، 27 صفحه فارسی (word) دانلود رایگان مقاله انگلیسی چکیده فارسی کشف حرکات، فرایند بخش بندی  اشیا متحرک در جریان های ویدئویی،اولین فرایند ضروری است و نقش مهمی در سیستم های نظارتی دارد. پویا بودن ...
90,000 ریال
Investigation of the friction and wear properties of Ti/TiB2/MoS2 graded-composite coatings deposited by CFUBMS under air and vacuum conditions  (2018) بررسی اصطکاک و خواص پوشاندن تیتانیوم پوشش های مدرج-کامپوزیتی Ti/TiB2/MoS2 ته نشین  شده با       CFUBMS      تحت هوا و شرایط خلاء توضیحات: 6 صفحه انگلیسی، 9 صفحه فارسی (word) دانلود رایگان مقاله انگلیسی چکیده فارسی پوشش MoS2 به طور موثر در خلاء و در محیط آب ...
90,000 ریال
An empirical examination of initial trust in mobile banking  (2016) آزمون عملی اعتماد اولیه روی بانکداری همراه توضیحات: 14 صفحه انگلیسی، 13 صفحه فارسی (word) دانلود رایگان مقاله انگلیسی چکیده فارسی هدف- هدف این مقاله آزمون تاثیر اعتماد اولیه روی پذیرش کاربران بانکداری همراه است. طراحی/متدولوژی /رویکرد- بر اساس پاسخ های معتبر از یک پرسشنامه پیمایشی، از مدلسازی ساختاری برای آزمون این مدل پژوهشی استفاده شده ...
190,000 ریال
Port, Maritime and Logistics Development Unit Economic Development and Labour Bureau The Government of the Hong Kong Special Administrative Region  (2017( بندر، واحد توسعه حمل و نقل دریایی و توسعه اقتصادی و دفتر کار دولت هنگ کنگ ویژه منطقه اداری: مطالعه برای توسعه سیستم تجارت دیجیتال و حمل و نقل شبکه ای (DTTN) جهت  پشتیبانی از توسعه هنگ کنگ به عنوان ...
190,000 ریال
IT technology implications analysis on the occupational risk: cloud computing architecture  (2018) آنالیز ابعاد تکنولوژی IT بر روی ریسک حرفه ای: معماری رایانش ابری   توضیحات: 12 صفحه انگلیسی، 15 صفحه فارسی (word) دانلود رایگان مقاله انگلیسی چکیده فارسی مطالعه حاضر به سه بخش عمده تقسیم شده است: آنالیز تلویحات ریسک حرفه ای در سطح ملی و بین المللی، اولویت های اروپا به لحاظ ریسک حرفه ...
90,000 ریال
متغیرها: پرخاشگری در کودکان توضیحات: 8 صفحه فارسی (word) با رفرنس دهی کامل فارسی و انگلیسی و پانویس ها مناسب برای پایان نامه خلاصه ای از کار: پرخاشگری در کودکان در مورد تعریف پرخاشگری بین رواشناسان اختلاف نظر وجود دارد. بعضی پرخاشگری را رفتاری می‌دانند که فرد به دیگران آسیبی برسانند.در این نگرش معیار تشخیص پرخاشگری‌ رفتاری است که از فرد سر می‌زند.این رفتاری ممکن ...
190,000 ریال
متغیرها: بازی، اسباب بازی، کودک توضیحات: 29 صفحه فارسی (word) با رفرنس دهی کامل فارسی و انگلیسی و پانویس ها مناسب برای پایان نامه خلاصه ای از کار: - تعریف بازی برای بازی تعاریف متعدّدی بیان شده است. می‌توان معتبرترین‌ تعریف را به این صورت مطرح کرد؛بازی عبارتست از:«فعالیتی‌ که بدون وجود نیروی خارجی(زور و اجبار) و کاملا اختیاری و بدون هدف و منظور خاصّی ...
90,000 ریال
Organizational Readiness and its Contributing Factors to Adopt KM Processes:  A Conceptual Model (2018) آمادگی سازمانی و عوامل مرتبط با آن برای پذیرش فرایند های  مدیریت دانش: یک مدل مفهومی توضیحات: 9 صفحه انگلیسی، 13 صفحه فارسی (word) دانلود رایگان مقاله انگلیسی چکیده فارسی هدف اصلی این مقاله ،ارایه یک مدل مفهومی  برای  ارزیابی آمادگی سازمانی و عوامل مرتبط با آن برای پذیرش فرایند ...
190,000 ریال
Big Strategy/Small Strategy (2017) استراتژی کلان / استراتژی خرد توضیحات: 6 صفحه انگلیسی، 8 صفحه فارسی (word) دانلود رایگان مقاله انگلیسی چکیده فارسی عنوان من روی مطالعات کلاسیک استراتژی خوب/ استراتژی بد راملت[1]  انجام شده است. این کتاب تمرکز دارد بر آنچه که روی سازمان ها، خوب جواب می دهد و یا برعکس. استراتژی کلان/استراتژی خرد، تمرکزش را به مسائل دیگری معطوف کرده است. ...
90,000 ریال
Industrial brand value and relationship performance in business markets — A general structural equation model (2017) تحقیق در مورد استراتژی شرکت های چندملیتی(MNEs): شیوه های کلیدی و مسیرهای جدید توضیحات: 20 صفحه انگلیسی، 35 صفحه فارسی (word) دانلود رایگان مقاله انگلیسی چکیده فارسی طی دهه های گذشته تحقیق در مورد استراتژی های بکار رفته در شرکت های چندملیتی (MNEs) معطوف به تئوری درونی سازی ...
90,000 ریال
Growth and planning strategies within women-led SMEs (2018) استراتژی های رشد و برنامه ریزی در شرکت های کوچک و متوسط SME  های تحت سرپرستی زنان توضیحات: 14 صفحه انگلیسی، 11 صفحه فارسی (word) دانلود رایگان مقاله انگلیسی چکیده فارسی هدف: هدف این مقاله کشف استراتژی های برنامه ریزی، افق های استراتژی های برنامه ریزی و روابط میان افق های برنامه ریزی کسب وکارهای زنان ...
190,000 ریال
GIS-based assessment of land suitability for optimal allocation in the Qinling mountains, China (2018) ارزیابی مبتنی بر GIS تناسب زمین برای تخصیص بهینه آن در کوهستان کوئینلینگ، چین توضیحات: 8 صفحه انگلیسی، 10 صفحه فارسی (word) دانلود رایگان مقاله انگلیسی چکیده فارسی از شیوه مبتنی بر GIS برای ارزیابی تناسب زمین در کوهستان های کوئینلینگ، استان شانگی چین به روش ملاحظات همزمان ویژگیهای فیزیکی ...
90,000 ریال
Measuring Privacy Risk in Online Social Networks (2017) ارزیابی ریسک محرمانگی (پنهانی) در شبکه های اجتماعی آنلاین توضیحات: 8 صفحه انگلیسی، 17 صفحه فارسی (word) دانلود رایگان مقاله انگلیسی چکیده فارسی سنجش ریسک محرمانگی در شبکه های اجتماعی آنلاین، یک کار چالش بر انگیز است. یکی از مشکلات اساسی، سنجش مقدار اطلاعات افشا شده به صورت ناخواسته و غیر عمد است. ما PrivAware را معرفی ...
190,000 ریال
Assessment of Supply Chain Agility in the Automotive Industry of Tehran (2016) ارزیابی چابکی زنجیره تامین در صنایع خودرو ایران توضیحات: 20 صفحه انگلیسی، 10 صفحه فارسی (word) دانلود رایگان مقاله انگلیسی چکیده فارسی به منظور دستیابی به موفقیت بیشتر در محیط های کسب و کار جدید، شرکتها باید با تامین کنندگان، مشتریان و هر رقیبی تعامل داشته باشند و با یکدیگر در زنجیره تامین ...
90,000 ریال


تمامی حقوق برای سایت دانلود مقاله پایان نامه محفوظ می باشد .

© تمامی حقوق برای سایت آسان تز ( مقاله بیس پایان نامه - مقاله با ترجمه - پرسشنامه - پروپوزال آماده ) محفوظ می باشد .