مقاله پایان نامه مورد نظر خود را در میان هزاران موضوع بیابید و دانلود کنید !

دانلود پایان نامه آماده ، دانلود نمونه پروپوزال آماده

مقاله بیس پایان نامه: ارزیابی از یک هستی شناسی برای پشتیبانی از طبقه‌بندی مطالب یادگیری در یک محیط یادگیری سازمانی An ontology to support the classification of learning material in an organizational learning environment An evaluation (2017  
مقاله بیس پایان نامه: گزاره‌ی ارزش برند برای مشتریان بانکی در هند Brand value proposition for bank customers in India (2017  
مقاله بیس پایان نامه: جوّ ایمنی، سلامت کارگران و عملکرد سلامت سازمانی بررسی یک مسیر فیزیکی، روانی-اجتماعی و ترکیبی Safety climate, worker health and organizational health performance Testing a physical, psychosocial and combined pathway (2016  
مقاله بیس پایان نامه: آیا بهره وری بانک اسلامی ناشی از همان نیروهای به‌کارگرفته شده در بانک‌های عادی است> Is Islamic bank profitability driven by same forces as conventional banks? (2016  
مقاله بیس پایان نامه: جوّ ایمنی، سلامت کارگران و عملکرد سلامت سازمانی بررسی یک مسیر فیزیکی، روانی-اجتماعی و ترکیبی Safety climate, worker health and organizational health performance Testing a physical,  sychosocial and combined pathway (2016  
مقاله بیس پایان نامه: از اعتیاد به کار تا فرسودگی شغلی و نقش سرمایه‌ی روان‌شناختی به عنوان یک عامل تعدیل‌کننده From workaholism to burnout: psychological capital as a mediator (2017  
مقاله بیس پایان نامه: ارتقاء کیفیت پژوهش در رابطه با تحول لین از طریق تحلیل فرهنگ سازمانی Enhancing the study of Lean transformation through organizational culture analysis (2016  
مقاله بیس پایان نامه: مدل کیفیت خدمات مبتنی بر عملکرد در مقطع تحصیلی دکترا Performance-based service quality model in postgraduate education (2017  
مقاله بیس پایان نامه: مدیریت , مروری بر ویژگی‌های عملکردی مدیریت سهامداران در پروژه‌های ساخت‌و‌ساز A review of stakeholder management performance attributes in construction projects(2017)
مقاله بیس پایان نامه: مدیریت , نقش مدیر پروژه در مدیریت ارتباطات The role of the project manager in relationship management (2017)
مقاله بیس پایان نامه: مدیریت ,آیا مدیریت پایداری پروژه تاثیری بر موفقیت پروژه دارد؟ پژوهشی تجربی با استفاده از رویکرد مبتنی بر احتمال Can project sustainability management impact project success? An empirical study applying a contingent approach(2017)
مقاله بیس پایان نامه: مدیریت ,مدیریت پایدار پروژه از طریق کنترل پروژه در پروژه‌های زیرساختی Sustainable project management through project control in infrastructure projects (2017)
مقاله بیس پایان نامه: مدیریت , مدیریت ریسک پروژه با استفاده از یک تکنیک کمّی قطعی برای ارزیابی و کاهش ریسک‌ها Project risk management: A deterministic quantitative technique for assessment and mitigation(2017)
مقاله بیس پایان نامه: مدیریت , فرهنگ سازمانی و انتقال دانش در سازمان‌های پروژه-محور: اطلاعات نظری به دست آمده از یک بنگاه اقتصادی چینی فعال در حوزه‌ی ساخت‌و‌ساز Organizational culture and knowledge transfer in project-based organizations: Theoretical insights from a Chinese construction firm☆ (2017)
مقاله بیس پایان نامه: مدیریت , اثرات فرهنگ سازمانی بر روی تاخیر در ساخت‌و‌ساز Effect of organizational culture on delay in construction (2017)
مقاله بیس پایان نامه: مدیریت , انتقال معنا از طریق به کارگیری نشانه‌ در مدیریت پروژه‌های بازیابی فاجعه Sense making through cue utilisation in disaster recovery project management(2017)
مقاله بیس پایان نامه: مدیریت ,جوّ سازمانی و فرسودگی شغلی در میان بازدید کنندگان از خانه‌ها: سنجش اثرات تعدیلی توانمندسازی Organizational climate and burnout among home visitors: Testing mediating effects of empowerment (2018)
مقاله بیس پایان نامه: مدیریت , کاربرد فناوری‌های جدید به عنوان ابزاری برای پیشبرد آموزش در حوزه‌ی سلامت The use of new technologies as a tool for the promotion of health Education (2017)
مقاله بیس پایان نامه: حسابداری ,هزینه‌های حقوقی بانک چه اطلاعاتی در رابطه با کنترل داخلی و ریسک‌های عملیاتی خود را در اختیار ما قرار می‌دهد؟ What do a bank’s legal expenses reveal about its internal controls andoperational risk? _(2016)
مقاله بیس پایان نامه: مدیریت , نقش کلیدی دانش در روابط میان سیستم‌های کاری با عملکرد و بهره وری نیروی کار بالا Knowledge as a key in the relationship between high-performance work systems and workforce productivity (2015)


تمامی حقوق برای سایت دانلود مقاله پایان نامه محفوظ می باشد .

© تمامی حقوق برای سایت آسان تز ( مقاله بیس پایان نامه - مقاله با ترجمه - پرسشنامه - پروپوزال آماده ) محفوظ می باشد .