مقاله پایان نامه مورد نظر خود را در میان هزاران موضوع بیابید و دانلود کنید !

دانلود پایان نامه آماده ، دانلود نمونه پروپوزال آماده

مقاله بیس پایان نامه: بررسی ارتباط میان بیم و هراس در ارتباطات، تحمل ابهامات و سبک‌های یادگیری در میان دانشجویان حسابداری Relationships between communication apprehension, ambiguitytolerance and learning styles in accounting students (2017)
90,000.00 RIAL
مقاله بیس پایان نامه : در راستای افزایش نوآوری و پایداری از طریق فرهنگ سازمانی: مطالعه‌ی موردی از یک کسب‌ و‌ کار ساخت‌ و ساز در فنلاند Towards increased innovativeness and sustainability through organizational culture: A case study of a Finnish construction business (2017)  
90,000.00 RIAL
مقاله بیس : توضیح در رابطه با تاثیر سیستم‌های تولید قابل تنظیم بر روی عملکرد زیست‌ محیطی : پژوهشی در رابطه با نقش مدیریت عالی رتبه و فرهنگ سازمانی Explaining the impact of reconfigurable nufacturing systems on environmental performance: The role of top management and organizational culture (2017)  
90,000.00 RIAL
مقاله بیس پایان نامه : مطالعه‌ای در رابطه با ارتباط میان جوّ ایمنی و فرسودگی شغلی در سازمان‌ های حوزه‌ی مراقبت از سلامت On the relationship between safety climate and occupational burnout in healthcare rganizations (2016  
190,000.00 RIAL
مقاله بیس پایان نامه : حسابداری برای تصمیم‌گیری در رابطه با سرمایه‌گذاری راهبردی با عدم قطعیت فوق العاده بالا Accounting for strategic investment decision-making underextreme uncertainty (2016  
190,000.00 RIAL
مقاله بیس پایان نامه : بحران خود تنظیم‌ کنندگی مصرف اینترنت مسئله‌ ساز - اثرات شیوه‌ی ارائه بر روی ارزش درک شده از رفتار Problematic internet usage self-regulation dilemmas: Effects of presentation format on  perceived value of behavior (2017  
90,000.00 RIAL
مقاله بیس پایان نامه: تاثیر هزینه، پذیرش فناوری و رضایتمندی کارمندان بر روی کارایی سیستم‌های الکترونیکی مدیریت روابط مشتریان Theimpactofcost,technologyacceptanceandemployees’satisfactionontheeffectivenessoftheelectroniccustomerrelationshipmanagementsystems (2016
90,000.00 RIAL
مقاله بیس پایان نامه: بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی و حمایت مدیریت ارشد از به اشتراک‌گذاری دانش بر روی موفقیت بهبود فرایند نرم‌افزاری Examining the impacts of organizational culture and top management support of knowledge  haring on the success of software process improvement (2016)
90,000.00 RIAL
مقاله بیس پایان نامه: ابزار غیررسمی در بافت‌های رسمی: توسعه‌‌ی مدلی برای دستیابی به پذیرش فناوری‌های همراه در میان معلمان Informal tools in formal contexts: Development of a model to assess the acceptance of mobile echnologies among teachers (2016
190,000.00 RIAL
مقاله بیس پایان نامه: اثرات قابلیت قیاس حسابداری بر روی مدیریت مبتنی بر اقلام تعهدی و مدیریت درامدهای واقعی The effect of accounting comparability on the accrual-based and real earnings management (2016  
90,000.00 RIAL
مقاله بیس پایان نامه: کیفیت حسابداری، ریسک اطلاعاتی و ساختار مدتی نوسان موجود در پیرامون اعلان درامدها Accounting quality, information risk and the term structure of implied volatility around earnings announcements (2017  
190,000.00 RIAL
مقاله بیس پایان نامه: مدیریت مرزهای هیجانی: یک رویکرد انطباقی جدید نسبت به تنظیم هیجانات در محیط کار EMOTIONAL BOUNDARY MANAGEMENT: A NEW ADAPTIVE APPROACH TO  MOTION REGULATION AT WORK (2018  
90,000.00 RIAL
مقاله بیس پایان نامه: نگرش مصرف‌کنندگان نسبت به خدمات بانکداری الکترونیک در بانک‌های اسلامی: مورد مطالعه‌ی کشور سودان Consumers’ attitude towards e-banking services in Islamic banks: the case of Sudan (2016  
90,000.00 RIAL
مقاله بیس پایان نامه: شناسایی کاربردهای تکنولوژی تلفن همراه در میان دانشجویان مقطع کارشناسی علوم اطلاعاتی و کتابخانه‌ای Identifying the uses of mobile technology among Library and Information Science undergraduate students (2016  
90,000.00 RIAL
مقاله بیس پایان نامه: چه چیزی باعث بهنگام شدن اطلاعات حسابداری می‌شود؟ What makes accounting information timely? (2016)  
190,000.00 RIAL
مقاله بیس پایان نامه: شناخت ارتباط میان بدبینی حرفه‌ای و استقلال حسابرس Conceptualising the linkage between professional skepticism and auditor independence (2016  
90,000.00 RIAL
مقاله بیس پایان نامه: گشودن «جعبه‌ی سیاه» در ارتباط عملکردی کارکنان مدیریت استعداد شواهد به دست آمده از کشور غنا Unlocking the “black box” in the talent management employee performance elationship Evidence from Ghana (2016  
190,000.00 RIAL
مقاله بیس پایان نامه:سیستم‌های کاری با عملکرد بالا و قصد کارکنان برای ترک سازمان بررسی نقش تعدیل‌کنندگی پیامدهای کارکنان High performance work systems and employees’ intention to leave Exploring the ediating role of employee outcomes (2016  
90,000.00 RIAL
مقاله بیس پایان نامه: بررسی ارتباط علیت میان یک تکنیک ارتقاء مدیریتی و عملکرد سازمانی مطالعه‌ی موردی از چارچوب HPO Investigating the causal link between a management improvement technique and organizational performance The case of the HPO framework (2017  
90,000.00 RIAL
مقاله بیس پایان نامه: ویژگی‌های مدل روانی تیم و عملکرد در یک آزمایش شبیه‌سازی Team mental model characteristics and performance in a simulation experiment (2016  
90,000.00 RIAL


تمامی حقوق برای سایت دانلود مقاله پایان نامه محفوظ می باشد .

© تمامی حقوق برای سایت آسان تز ( مقاله بیس پایان نامه - مقاله با ترجمه - پرسشنامه - پروپوزال آماده ) محفوظ می باشد .