مقاله پایان نامه مورد نظر خود را در میان هزاران موضوع بیابید و دانلود کنید !

دانلود پایان نامه آماده ، دانلود نمونه پروپوزال آماده

Assessment model for organizational business process maturity with a focus on BPM governance practices (2015) مدل ارزیابی برای بلوغ فرآیند کسب و کار سازمانی با تمرکز بر روش های راهبردی مدل فرآیند کسب و کار
140,000.00 RIAL
The Influence of Organizational Factors on Inter-team Knowledge Sharing Effectiveness in Agile Environments (2018) تأثیر عوامل سازمانی روی اثربخشی تسهیم (به اشتراک گذاری) دانش در محیط های چابک
140,000.00 RIAL
IT Resource and Competitive Advantage: Role of Knowledge Management Capability and Resource Commitment (2015) منابع IT و مزیت رقابتی: نقش قابلیت های مدیریت دانش و تعهد منابع
140,000.00 RIAL
Improving Quality of Operations via Industry_pecific Empowerment Antecedents: A Study of the Oil and Gas Industry (2018) بهبود کیفیت عملیات از طریق توانمندسازی مخصوص صنعت : مطالعه در صنعت نفت و گاز
140,000.00 RIAL
Understanding the Ways Organizational Learning Drives Information Technology (IT) Infrastructure (2018) درک روش هایی که یادگیری سازمانی باعث تحریک و هدایت زیرساخت های فناوری اطلاعات می شود
140,000.00 RIAL
A framework for rural tourism destination management and marketing organisations (2018) چارچوبی برای مدیریت مقصد گردشگری روستایی و سازمان های بازاریابی
140,000.00 RIAL
Exploring the effects of international tourism on China's economic growth, energy consumption and environmental pollution: Evidence from a regional panel analysis (2015) بررسی اثرات گردشگری بین المللی روی رشد اقتصادی ، مصرف انرژی و آلودگی محیط زیست چین: شواهد از تجزیه و تحلیل داده های پانل منطقه ای  
140,000.00 RIAL
Suitable organizational forms for knowledge management to attain sustainable competitive advantage in the renewable energy industry (2015) شکل های سازمانی مناسب برای مدیریت دانش جهت رسیدن به مزیت رقابتی پایدار در صنعت انرژی های تجدید پذیر
140,000.00 RIAL
Holiday recovery experiences, tourism satisfaction and life satisfaction : Is there a relationship? (2015) تجارب ریکاوری در تعطیلات، رضایت گردشگری و رضایت از زندگی: آیا رابطه ای بین اینها وجود دارد؟
140,000.00 RIAL
Brand personality and culture: The role of cultural differences on the impact of brand personality perceptions on tourists' visit intentions (2015) شخصیت و فرهنگ نام تجاری: نقش تفاوت های فرهنگی در تاثیر درک نام تجاری روی مقاصد سفر گردشگران
140,000.00 RIAL
The impacts of immigrants and institutions on bilateral tourism flows (2015) اثرات مهاجران و موسسات در جریان گردشگری دوجانبه
140,000.00 RIAL
Progress in tourism planning and policy: A post-structural perspective on knowledge production (2015) پیشرفت در برنامه ریزی و سیاست گردشگری: چشم انداز فرا ساختاری در تولید دانش
140,000.00 RIAL
Putting social impact assessment to the test as a method for implementing responsible tourism practice (2015) قرار دادن ارزیابی تأثیرات اجتماعی به عنوان یک روش برای اجرای توریسم (گردشگری) مسئولانه
140,000.00 RIAL
Analysis of risk management in supply chain: Forms and tactics (2018) تجزیه و تحلیل مدیریت ریسک در زنجیره تامین: فرم ها و تاکتیک‌ها توضیحات: 5 صفحه انگلیسی، 8 صفحه فارسی (word) دانلود رایگان مقاله انگلیسی چکیده فارسی چکیده: مدل تصمیم گیری جامع برای مدیریت زنجیره تامین (SC) برای ارزیابی مدیریت خطر نسبتا کارآمد است. ...
140,000.00 RIAL


تمامی حقوق برای سایت دانلود مقاله پایان نامه محفوظ می باشد .

© تمامی حقوق برای سایت آسان تز ( مقاله بیس پایان نامه - مقاله با ترجمه - پرسشنامه - پروپوزال آماده ) محفوظ می باشد .