مقاله پایان نامه مورد نظر خود را در میان هزاران موضوع بیابید و دانلود کنید !

عنوان پروپوزال: بررسی رابطه بین هوش هیجان مداری و عزت نفس زوجین

  • پس از پرداخت لينک دانلود نمايش داده مي شود و به ايميل شما ارسال مي گردد.
  • ايميل را بدون www وارد کنيد و در صورت نداشتن ايميل اين قسمت را خالي بگذاريد.
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خريد ميتوانيد با پشتيباني تماس بگيريد.
  • براي پرداخت آنلاين بايد رمز دوم خود را از عابربانك دريافت كنيد.
  • قيمت :
    90,000.00 RIAL
  • فرمت :
    PDF / WORD
خريد آنلاين

عنوان پروپوزال: بررسی رابطه بین هوش هیجان مداری و عزت نفس زوجین

 

قسمت هایی از پروپوزال:

بیان مسأله:

اولين بار در سال ۱۹۹۰ روانشناسي به نام «سالوي» ، اصطلاح هوش هيجاني را براي بيان كيفيت و درك احساسات افراد، همدردي با احساسات ديگران و توانايي اداره مطلوب خلق و خو به كار برد. درحقيقت اين هوش مشتمل بر شناخت احساسات خويش و ديگران و استفاده از آن براي اتخاذ تصميمات مناسب در زندگي است. به عبارتي عاملي است كه به هنگام شكست، در شخص ايجاد انگيزه مي كند و به واسطه داشتن مهارتهاي اجتماعي بالا منجر به برقراري رابطه خوب با مردم مي شود. هوش هیجانی بوسیله بهبود مهارت های هیجانی قابل رشد و توسعه است. هوش هیجانی مفهومی قابل یادگیری است. در این مورد خبرهای خوشی وجود دارد. بر خلاف بهره هوشی که در طول زندگی سطح آن تقریبا ثابت و ایستا می باشد. هوش هیجانی را می توان رشد و توسعه داد.(مختاری بور و همکاران، ۱۳۸۶).

……

مرور منابع:

حدادی و همکاران (۱۳۹۰) رابطه بين مولفه هاي هوش هيجاني و عزت نفس با نشانگان وانمودگرايي را مورد مطالعه قرار دادند. اين تحقيق از نوع همبستگي بوده و جامعه آماري آن، تمام دانشجويان پزشکي دانشگاه گيلان و دانشجويان ايراني رشته پزشكي در دانشگاه ايروان (ارمنستان) در سال تحصيلي ۸۹-۱۳۸۸ بودند که از طريق روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي، ۱۴۶ نفر از دانشجويان دانشگاه گيلان و ۵۴ نفر از دانشجويان دانشکده پزشکي ايروان به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند. نتایج این مطالعه نشان داد که بين عزت نفس با نشانگان ايمپاستر همبستگي معني دار و معکوس وجود دارد. در بين مولفه هاي هوش هيجاني، مولفه ارزيابي و بيان هيجان و بهره برداري از هيجان، رابطه مثبت و معني داري با نشانگان ايمپاستر دارد و بين مولفه تنظيم هيجان با نشانگان ايمپاستر رابطه معني داري مشاهده نشد .

Johnson (2018) رابطه بین مولفه های هوش هیجانی و عزت نفس را در بین دانش آموزان دبیرستانی مورد مطالعه قرار داد. مطالعه وی به صورت پیمایشی و با پرسشنامه بوده است. نتایج وی نشان داد که مولفه های خودتنظیمی، خودبرانگیختگی و ارتباط اجتماعی از هوش هیجانی ارتباط معنی دار با عزت نفس دانش آموزان دارد.

………..

فرضيه‏هاي تحقیق:

۱- مولفه خودآگاهی از هوش هیجانی مدیران رابطه معنی دار با عزت نفس زوجین دارد.

۲- مولفه خود تنظیمی از هوش هیجانی مدیران رابطه معنی دار با عزت نفس زوجین دارد.

۳- مولفه خود برانگیختگی از هوش هیجانی مدیران رابطه معنی دار با عزت نفس زوجین دارد.

۴- مولفه همدلی از هوش هیجانی مدیران رابطه معنی دار با عزت نفس زوجین دارد.

۱- مولفه ارتباط اجتماعی از هوش هیجانی مدیران رابطه معنی دار با عزت نفس زوجین دارد.

………….

 

90,000.00 RIAL – خرید
2018-01-28
كد : 207
وضعيت :‌موجود
دسته بندی :


تمامی حقوق برای سایت دانلود مقاله پایان نامه محفوظ می باشد .

© تمامی حقوق برای سایت آسان تز ( مقاله بیس پایان نامه - مقاله با ترجمه - پرسشنامه - پروپوزال آماده ) محفوظ می باشد .