مقاله پایان نامه مورد نظر خود را در میان هزاران موضوع بیابید و دانلود کنید !

بررسی شرایط بکارگیری مدیریت پروژه با توجه به عوامل تاثیر گذار بر آن (عوامل اجتماعی و بومی مناطق و مدیریت هزینه و…)

  • پس از پرداخت لينک دانلود نمايش داده مي شود و به ايميل شما ارسال مي گردد.
  • ايميل را بدون www وارد کنيد و در صورت نداشتن ايميل اين قسمت را خالي بگذاريد.
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خريد ميتوانيد با پشتيباني تماس بگيريد.
  • براي پرداخت آنلاين بايد رمز دوم خود را از عابربانك دريافت كنيد.
  • قيمت :
    90,000.00 RIAL
  • فرمت :
    PDF / WORD
خريد آنلاين

عنوان پروپوزال: بررسی شرایط بکارگیری مدیریت پروژه با توجه به عوامل تاثیر گذار بر آن (عوامل اجتماعی و بومی مناطق و مدیریت هزینه و…)

قسمت هایی از پروپوزال:

بیان مسأله:

بدون شك مي توان گفت كه مديران پروژه نمي توانند تمام روشهاي مديريت را هر چند هم كه مطلوب باشند و بر آنان نيز تسلط كافي داشته باشند در ادارات و سازمانهاي خود پياده سازي كنند چون برخي يا اكثريت اين عناصربا مشكلات وموانع اجراي مديريت پروژه يا آشنايي كافي ندارند يا اولين تجربه كاري مديران جوان مي باشد يا كاركردي نمي باشد بنابراين حلقه مفقوده اين زنجير نتيجه اين طرح خواهد بود. ياري دادن مديران پروژه در اداره كردن محيط هاي انساني خود و بديل بودن طرح از مزاياي اين طرح مي باشد(سروش، ۱۳۸۵).

……

مرور منابع:

صالحی و همکاران (۱۳۸۸) يک مدل براي ارزيابي مديريت پروژه هاي ساخت قطعات خودرو ارائه داده و نتايج حاصل از به کارگيري آن را مورد بررسی قرار دادند. شناسايي و تعيين ديدگاه مشتريان و ذينفعان به منظور ارزيابي ميزان موفقيت مديريت پروژه ها در کنار مثلث زمان، هزينه و کيفيت از سالهاي پاياني قرن بيستم مورد توجه محققان دانش مديريت پروژه بوده است. از اين رو تهيه يک پرسشنامه مبتني بر شاخص هاي ارزيابي مطرح از نگاه مشتريان در مديريت اين نوع پروژه ها و تعيين ميزان اهميت شاخص ها از ديد ايشان، منبع اصلي داده هاي اين تحقيق بوده است. همچنين از تحليل عاملي براي خلاصه سازي شاخصهاي اوليه و تعيين مولفه هاي زير بنايي شکل دهنده آن براي ايجاد يک مدل ارزيابي بهره گيري شده است. سپس با استفاده از الگوي ارايه شده به ارزيابي عملکرد مديريت پروژه ها در ساخت قطعات خودرو پرداخته شده است. نتايج بدست آمده نشان مي دهد ضعف موجود در زمينه شناخت و به کارگيري مديريت ريسک در فرايند مديريت اين نوع پروژه ها به عنوان يکي از عوامل منفي تاثيرگزار بر ميزان موفقيت آنها به شمار مي رود.

………..

فرضيه‏هاي تحقیق:

بين روشهاي مديريت پروژه و عناصر ۸ گانه مدیریت پروژه رابطه معني داري وجود دارد.

بين روشهاي مديريت پروژه و اقتصاد بومي رابطه معني داري وجود دارد.

بين روشهاي مديريت پروژه و عناصر فرهنگي رابطه معني داري وجود دارد.

بين روشهاي مديريت پروژه و آداب و هنجارهاي اجتماعي رابطه معني داري وجود دارد.

بين روشهاي مديريت پروژه و اعتقادات اسلامي رابطه معني داري وجود دارد.

بين روشهاي مديريت پروژه و مسائل روز (هدفمندی یارانه ها، ارتباط با شوراهای شهر، قوانین و بخشنامه های جدید دولتی و … رابطه معني داري وجود دارد.

………….

 

90,000.00 RIAL – خرید
2019-03-07
كد : 493
وضعيت :‌موجود
دسته بندی :


تمامی حقوق برای سایت دانلود مقاله پایان نامه محفوظ می باشد .

© تمامی حقوق برای سایت آسان تز ( مقاله بیس پایان نامه - مقاله با ترجمه - پرسشنامه - پروپوزال آماده ) محفوظ می باشد .