مقاله پایان نامه مورد نظر خود را در میان هزاران موضوع بیابید و دانلود کنید !

بررسی تنوع ژنتیکی لاین های امیدبخش گندم در دو شرایط آبیاری نرمال و دیم شهرستان بروجرد

  • پس از پرداخت لينک دانلود نمايش داده مي شود و به ايميل شما ارسال مي گردد.
  • ايميل را بدون www وارد کنيد و در صورت نداشتن ايميل اين قسمت را خالي بگذاريد.
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خريد ميتوانيد با پشتيباني تماس بگيريد.
  • براي پرداخت آنلاين بايد رمز دوم خود را از عابربانك دريافت كنيد.
  • قيمت :
    90,000.00 RIAL
  • فرمت :
    PDF / WORD
خريد آنلاين

عنوان پروپوزال: بررسی تنوع ژنتیکی لاین های امیدبخش گندم در دو شرایط آبیاری نرمال و دیم شهرستان بروجرد

قسمت هایی از پروپوزال:

بیان مسأله:

تنوع ژنتیکی اساس اصلاح نباتات است که از تکامل طبیعی ناشی شده و از اجزای مهم پایداری نظام های بیولوژیکی می باشد(باقری و همکاران، ۱۳۷۵). ارزیابی تنوع ژنتیکی در گیاهان زراعی برای برنامه های اصلاح نباتات و حفاظت از ذخایر توارثی کاربرد حیاتی دارد. آگاهی داشتن از تنوع ژنتیکی در گونه های گیاهی برای انتخاب نژادهای والدینی در جهت حصول هیبریدهای مناسب و پیش بینی بنیه هیبرید به ویژه در محصولاتی که هیبرید آنها ارزش تجاری دارند، مهم است اعتقاد بر این است که تنوع ژنتیکی گیاهان زراعی اصلی (عمده) همانند گندم، با گذشت زمان کاهش پیدا کرده است، در ابتدا این کاهش به خاطر فرایندهای اهلی کردن گیاه بوده و اخیرا به واسطه به کار گیری ژرم پلاسم یکنواخت و اصلاح شده می باشد که دارای اهمیت بسیار بوده و ذهن اصلاح گران و متخصصان اصلاحی را در گوشه و کنار دنیا به سمت خود معطوف داشته است. (Singh, 2015).

……

مرور منابع:

طوسی و همکاران (۱۳۸۸) پارامترهاي ژنتيكي در برخي از صفات گندم با استفاده از روش تلاقي دي آلل در دو شرايط نرمال و تنش خشكي مورد مطالعه قرار دادند. به منظور مطالعه نحوه توارث مقاومت به خشكي در برخي ازصفات گندم، هفت رقم گندم نان، به همراه نتاج آن ها بر اساس طرح آميزشي داي آلل يك طرفه، در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي با سه تكرار، در دو شرايط نرمال و تنش خشكي در سال ۱۳۸۳ در مزرعه موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر كاشته شد. نتايج تجزيه واريانس نشان داد كه درهر دو شرايط نرمال و تنش خشكي بين ژنوتيپ ها براي كليه صفات بجز صفات سرعت پر شدن دانه و دوره پر شدن دانه در شرايط تنش تفاوت معني داري در سطح احتمال يك درصد وجود دارد. نتايج تجزيه دي آلل نشان داد كه در هر دو شرايط نرمال و تنش خشكي قابليت تركيب پذيري عمومي كليه صفات بجز صفت تعداد سنبله در بوته در شرايط تنش خشكي در سطح احتمال يك درصد معني دار است. قابليت تركيب پذيري خصوصي كليه صفات بجز تعداد روز تا رسيدگي درهر دو شرايط نرمال و تنش خشكي در سطح احتمال يك درصد معني دار است.

………..

فرضيه‏هاي تحقیق:

۱- در بین لاین های گندم تحت مطالعه بر مبنای صفت مورد بررسی در شرایط آبی و دیم تنوع ژنتیکی وجود دارد.

۲- در بین لاین های مورد بررسی از نظر تحمل به خشکی تفاوت وجود دارد.

………….

 

90,000.00 RIAL – خرید
2019-01-06
كد : 335
وضعيت :‌موجود
دسته بندی :


تمامی حقوق برای سایت دانلود مقاله پایان نامه محفوظ می باشد .

© تمامی حقوق برای سایت آسان تز ( مقاله بیس پایان نامه - مقاله با ترجمه - پرسشنامه - پروپوزال آماده ) محفوظ می باشد .