مقاله پایان نامه مورد نظر خود را در میان هزاران موضوع بیابید و دانلود کنید !

ابزارها و روشهایی برای یکپارچگی اهداف استراتژیک شرکت و شاخص های عملکرد کلیدی

  • پس از پرداخت لينک دانلود نمايش داده مي شود و به ايميل شما ارسال مي گردد.
  • ايميل را بدون www وارد کنيد و در صورت نداشتن ايميل اين قسمت را خالي بگذاريد.
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خريد ميتوانيد با پشتيباني تماس بگيريد.
  • براي پرداخت آنلاين بايد رمز دوم خود را از عابربانك دريافت كنيد.
  • قيمت :
    90,000.00 RIAL
  • فرمت :
    PDF / WORD
خريد آنلاين

Instruments and methods for the integration of company’s strategic goals and key performance indicators (2016)

ابزارها و روشهایی برای یکپارچگی اهداف استراتژیک شرکت و شاخص های عملکرد کلیدی

توضیحات: ۱۵ صفحه انگلیسی، ۱۴ صفحه فارسی (word)

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

چکیده فارسی

هدف- هدف این مقاله توسعه و شفاف سازی روابط علت و معلولی روابط میان شاخص های عملکرد کلیدی KPI هاست که سهم بسزایی در مزیت های بهره مندی از فرایندهای کسب وکار در شرکت لوکا کوپر دارد.

طراحی/متدولوژی /رویکرد – این مقاله از مدل اصلاح خطای اقتصاد خرد تک معادله ای به همراه روش دو مرحله ای انگل و گرانگر استفاده می کند. با رویکرد ECM ، این مقاله کاربردهای مهم KPI ها و تاثیرات بلند مدت و کوتاه مدت آن را میان آنها نشان می دهد

یافته ها: از مدل ECM نهایی، می تواند بدین نتیجه رسید که بازدهی کل با توان عملیاتی[۱] دریایی افزایش می یابد. افزایش توان عملیاتی دریایی به معنی کاهش مصرف برق در هر تن می شود که موجب افزایش مصرف سوخت های فسیلی و آب می شود. درآمد برای هر واحد از توان عملیاتی دریایی ، موجب ضرایب همبستگی منفی می شود که منجر به افزایش درآمد و یا افزایش میزان توان عملیاتی دریایی می شود و به طور همزمان هزینه های هر تن را کاهش می دهد. نتایج، نشان دهنده تاثیر کاهش شدید بر توان عملیاتی دریایی است که دارای بیشترین ارزش افزوده در سال ۲۰۱۵ و ۲۰۱۷بوده است. تمامی این نتایج و مشاهدات نشان می دهد که مکانیزم اصلاح خطایی وجود دارد که در این مقاله از مدل ثابتی استفاده می کند که نشان دهنده پویایی های عوامل کوتاه مدت از عملکرد خدمات بلند مدت است.

محدودیتهای تحقیق- کاربردها : محدودیتهای زیر در این مطالعه وجود دارد: اندازه نمونه و کیفیت داده های در دسترس و تحلیل های کیفی در چهار چشم انداز BSC کپلان و نورتن بدست آمده است. این نمونه موردی بررسی کننده تاثیر KPI ها روی نتایج و روابط علی ومعلولی میان آنهاست. این مقاله همچنین داده هایی را در بر می گیرد که به عنوان اسرار کسب وکار مد نظر قرار می گیرد. مطالعه بعدی روی تاثیر معرفی این چهار چشم انداز BSC  موجب نظارت بر اجرای استراتژی ها می شود که پروژه های استراتژیکی را پیشنهاد می دهد .

کاربردهای عملی: این رویرکد کیفی ارائه شده در کنار رویکردهای کیفی مفیداست که عملکرد های خوبی برای تعیین روابط علی و معلولی ناشی از نقشه استراتژیک BSC دارد. شبیه سازی های مدل توسعه یافته برای همه سطوح مدیریت با ترکیب های KPI ارائه می شوند و موجب کسب دانش های جدیدی از این روابط می شود. رویکردهای کیفی توسعه یافته شده ، تایید کننده بهبود نظارت روی کارایی یک سازمان، بهبود فرایند های کسب وکار ، کارایی پروژه و دستیابی به اهداف استراتژیک است.

اصالت/ رزش: رویکرد توسعه یافته تایید کننده شناسایی و طبقه بندی اهداف استراتژیک و KPI های آنان است که مناسب ترین عامل برای نقشه های استراتژیک BSC  است که موجب بهبود نظارت بر مشوق های استراتژیک اجرایی و دستیابی به اهداف استراتژیک می شود.

کلید واژه ها : کارت امتیازی متوازن ، سایبرنتیک، فرایندهای کسب وکار، شناخت، سیستم های اندازه گیری عملکرد ، اهداف استراتژیک ، شاخص های عملکرد کلیدی

[۱] Throughput

دانلود متن کامل فارسی

90,000.00 RIAL – خرید
2019-03-07
كد : 526
وضعيت :‌موجود


تمامی حقوق برای سایت دانلود مقاله پایان نامه محفوظ می باشد .

© تمامی حقوق برای سایت آسان تز ( مقاله بیس پایان نامه - مقاله با ترجمه - پرسشنامه - پروپوزال آماده ) محفوظ می باشد .